Distančně dobře a dlouhodobě?

Distančně dobře a dlouhodobě?

Lucie Rohlíková

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání a Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni


Máme za sebou první dva náročné týdny distanční výuky na ZČU. Rozběhly se první přednášky, semináře i praktická cvičení a konzultace. Máme za sebou první úspěchy a příklady dobré praxe realizace nouzové distanční výuky i problémy, u nichž je potřeba rychle hledat cesty řešení. Podle všeho to vypadá, že opatření pro vysoké školy nebude jen krátkodobé, ale distanční výuka zasáhne zimní semestr významně. Tento článek je určen všem, kteří se zamýšlejí nad tím, jak ještě doladit svůj přístup k výuce v tomto semestru s ohledem na předpoklad dlouhodobého kontaktu se studenty pouze distančním způsobem. 

Západočeská univerzita v Plzni je pro běžnou prezenční výuku studentů uzavřena od 23. září 2020. Původní plán počítal s omezením prezenční výuky na měsíc, ale zdá se, že problém bude dlouhodobější. Většina vyučujících zvolila pro svou výuku systém na základě zkušeností získaných na jaře 2020 a často vyučující svůj záběr rozšířili o další systémy, aby zajistili co nejúčinnější způsoby vzdělávání na dálku. Situaci komplikuje nestabilita v oblasti nabízených technologií – např. Google od 1. října 2020 částečně změnil podmínky poskytování svých služeb a průběžné změny jsou patrné u všech používaných systémů.

Všichni teď sbírají zkušenosti s nasazením nových systémů s většími i menšími úspěchy, s většími i menšími problémy. Vyučující i studenti využívají podporu poskytovanou oddělením Celoživotního a distančního vzdělávání (CŽV) prostřednictvím RT služeb e-learning@service.zcu.cz a moodle@service.zcu.cz. Většina vyučujících prošla školením zaměřeným na metodické i technické aspekty distanční výuky nebo čerpala informace na webu https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/.

Dlouhodobé distanční vzdělávání opřela řada vyučujících o komplexní systém pro řízení výuky – na ZČU ideálně o LMS Moodle. Systém umožňuje vytvořit on-line kurz pro konkrétní předmět nebo studijní skupinu v propojení se STAG, je připraven na vložení nebo zpracování multimediálních učebních materiálů. Obsahuje interaktivní moduly pro práci studentů (např. odevzdávání úkolů, dotazníky, ankety, integrovanou wiki, interaktivní slovník, testy a autotesty s mnoha typy otázek a mnoha možnostmi nastavení apod.). Obsahuje nástroje pro komunikaci studentů s vyučujícím i mezi studenty zároveň (zprávy, diskuzní fóra, chat). Největší výhodou je možnost monitoringu práce studentů – vyučující má přehled, jak pravidelně a jak dlouho se jednotliví studenti věnují práci v kurzu, jak intenzivně pracují s jednotlivými studijními materiály, jak ve studiu postupují apod.

Asynchronní komunikaci přes komplexní systém, jako je LMS Moodle, je vhodné doplnit o občasná kratší synchronní videokonferenční setkání studijní skupiny k diskusi, práci na konkrétním projektu ve skupinách nebo ke konzultaci s vyučujícím. Pro videokonferenci lze na ZČU použít Google Meet, MS Teams, Zoom nebo Adobe Connect. Platformy mají obdobné funkce, žádná není ideální a všechny se vyvíjejí a mění uživatelům pro rukama. Všechny je nicméně možné využít pro zajištění běžných videokonferenčních služeb. Pro streaming přednášek pro velké skupiny studentů využíváme živé vysílání přes YouTube.

Synchronní výuka není zárukou větší kvality vzdělávání stejně jako frontální přednáška není ten jediný a nejefektivnější způsob, jak učit prezenčně. Synchronní výukou není vhodné kopírovat přesně obvyklý prezenční rozvrh, pro studenty by to byla obrovská zátěž a pozornost stejně před monitorem velmi brzy upadá. Asynchronní výuku nelze realizovat tak, že vystavíme studijní materiály a pak už jen čekáme na zaslání zpracované seminární práce na konci semestru. I v asynchronní výuce naplánujeme komunikaci – např. každý týden zašleme studentům zprávu, která shrne učivo a aktivity předchozího týden a představí plán na týden následující.

Úspěch distanční výuky není závislý na výběru konkrétního systému, je závislý na:

  1. výběru kvalitních studijních materiálů a zadání vhodných úkolů pro studenty (méně je někdy více, raději méně materiálů a návod pro hlubší práci s nimi),
  2. průběžné komunikaci vyučujícího se studenty a studentů mezi sebou, a to komunikaci, která vhodně kombinuje asynchronní a synchronní formy,
  3. spolupráci vyučujících v rámci studijního programu (vědomí formy výuky v našem předmětu v kontextu ostatních předmětů, které student absolvuje),
  4. osobním nasazení studentů, jejich vytrvalosti, houževnatosti, schopnosti mobilizovat se denně v soukromí k hloubkovému učení se vzdálenou podporou vyučujících.

Důležité je, že pro kvalitní distanční vzdělávání neexistuje jen jedna cesta, je jich více možných. Při problémech a nejistotě ohledně technických parametrů, možností a limitů jednotlivých systémů lze důrazně doporučit nejdříve konzultovat situaci na oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání (CŽV) nebo Centru informatizace a výpočetní techniky (CIV) a teprve pak se rozhodovat pro zásadní kroky (např. změnu používaného systému pro celé pracoviště apod.).

Technická a metodická podpora:

Obecné otázky distanční on-line výuky: e-learning@service.zcu.cz

Specifická podpora pro systém Moodle: moodle@service.zcu.cz

 

Možnost osobních konzultací:

Mgr. Jan Topinka, e-mail: topinka@rek.zcu.cz, mobil: +420 605 804 421

Mgr. Viktor Chejlava, e-mail:vchejlav@rek.zcu.cz, mobil: +420 737 515 659

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., e-mail: lrohlik@rek.zcu.cz, mobil: +420 604 115 360

 

Zajištění školení a kurzů pro zaměstnance ZČU:

Mgr. Jana Holatová, e-mail: jholato@rek.zcu.cz, mobil: +420 737 500 347

Bc. Jakub Truneček, e-mail: jtrunece@rek.zcu.cz, mobil: +420 777 041 586

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239