Finské vzdělávací inspirace

Finské vzdělávací inspirace

Finský vzdělávací systém je považován za vyjímečný a nejlepší vzdělávací systém na světě. Mladí Finové prokazují vyjímečné výsledky v mezinárodních výzkumech PISA. V čem může být finský vzdělávací systém inspirativní a dá se jejich zkušenost přenést do českých škol? Nad těmito a podobnými otázkami související se vzděláváním ve Finsku a v České republice se v pondělí 29. dubna (budova FPE, Chodské nám. 1, CH 204) zamyslí lektoři semináře Finské vzdělávací inspirace Mgr. Milan Podpera, Ph.D. a Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Oba lektoři budou sdílet své postřehy z návštěvy finského regionu Tuusula, kde navštívili několik škol, regionální odbor školství a zažili workshopy s finskými učiteli. “Ne vše z finského vzdělávacího systému je možné aplikovat v České republice, ale návštěva finských škol, možnost spolupracovat s finkými kolegy a sledování atmosféry ve třídě byla pro nás veliká zkušenost,” říká Milan Podpera, kterého z řady připravených akcí nejvíce zaujal workshop týkající se robotiky, který propojoval moderní technologie, práci s příběhem a týmovou spolupráci. “Seminář je určen především pro učitele, ale zveme i všechny vysokoškolské pedagogy, kteří budoucí učitele připravují. Vítáni jsou i zájemci z řad širší věřejnosti a každý kdo se zajímá o zlepšení českého školství,” dodává Milan Podpera. V průběhu semináře bude prostor pro otázky a diskusi všech zúčastněných.

Seminář Finské vzdělávací inspirace je zdarma, je však nutné se přihlásit.

 ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287