Jak proběhl workshop o vybraných otázkách pedagogického výzkumu?

Jak proběhl workshop o vybraných otázkách pedagogického výzkumu?

Minulé úterý 16. ledna 2018 se na Fakultě pedagogické ZČU konal další workshop z cyklu metodologických seminářů pedagogického výzkumu. Program zahájila přednáška Prof. PhDr. Věry Janíkové, Ph.D., vedoucí Katedry německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU, na téma “Didaktika cizích jazyků v teorii a empirii”. Prezentaci k její přednášce naleznete zde: Věra Janíková – Didaktika cizích jazyků v teorii a empirii.¨ Na profesorku Janíkovou navázali pedagogové z domácí Fakulty pedagogické – nejprve vystoupil doc. PhDr. Jana Kiliána, Ph.D. s metodickou přednáškou o publikačních strategiích a  možnostem kvalitních vědeckých výstupů na FPE. Seminář ukončila RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.  s diskuzí o možnostem podpory výzkumu a vědecké práce na FPE.