Jak si vede ZČU vpodle vnitřního hodnocení kvality

Jak si vede ZČU vpodle vnitřního hodnocení kvality

Komplexní vnitřní hodnocení kvality univerzity je klíčovou součástí vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávacích s nimi souvisejících činností.

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Západočeské univerzity v Plzni 2020, kterou na základě podkladů Odboru kvalita zpracovala Rada pro vnitřní hodnocení ZČU, je dostupná na webu ZČU v sekci Důležité dokumenty. Jejím cílem je zhodnocení všech oblastí činnosti ZČU, výběr priorit dalšího zlepšování univerzity a následná implementace navržených opatření.

Výsledky komplexního vnitřního hodnocení kvality se také vždy promítají do strategie univerzity, aktuální hodnocení se odráží zejména do Strategického záměru ZČU 2021–2025.