Konference Učitel IN propojila akademickou půdu a školní praxi

Konference Učitel IN propojila akademickou půdu a školní praxi

Stovka učitelů, studentů a dalších zájemců o metody výuky pomocí IT technologií se v sobotu 31. října 2015 sešla v Plzni v prostorách kreativní zóny DEPO2015 na konferenci Učitel IN. Akci společně připravily Fakulta pedagogická a Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se společností Plzeň 2015 o.p.s. Konferenci poskytli záštitu rektor ZČU doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a 1. náměstek primátora města Plzně Mgr. Martin Baxa. Účastníci si vyslechli prezentace zaměřené na sdílení dobré praxe a také si mohli vybrané vzdělávací technologie vyzkoušet osobně na několika workshopech.

Konference Učitel IN se konala poprvé a velký zájem ze strany učitelů všech typů škol i studentů učitelství poukázal na význam takových setkání, která propojují akademickou půdu s praktickými zkušenostmi škol.
Tomáš Kováč, učitel prvního stupně na ZŠ Nová Bělá a tvůrce webu i-school.cz, hned v úvodním vystoupení překvapil přítomné názorem, že v jeho třídě se písmenka a základy čtení naučí děti samy. „Pětadevadesát procent dětí v první třídě umí napsat své jméno velkými tiskacími písmeny a tato písmenka také pozná. Ve třídě tak děti z písmenek svých jmen dají společně dohromady téměř celou abecedu,“ vysvětluje Kováč. Nedílnou součástí výuky v jeho třídě je používání tabletů. „Tablety jsou ale jen jeden z prostředků, jak dětem výuku zpřístupnit. Cílem není naučit děti s tabletem pracovat, ale brát ho jako jeden z pracovních nástrojů. Proto jeho využití při výuce má vždy přesně daný didaktický důvod. Nezřídka se stane, že ho děti samy od sebe odloží a pracují s papírem a tužkou nebo knihou,“ doplnil Tomáš Kováč.
Pozornost svým vystoupením vzbudila i Linda Pospíšilová z Univerzity Pardubice, která si připravila prezentaci na téma digitálních portfolií. „Blíží se doba, kdy člověk bude sám značka na pracovním trhu a vedle nabídky svých služeb bude zasílat také odkaz na své portfolio. Dobře zpracované digitální portfolio bude důkazem jeho dosavadních pracovních úspěchů, dovedností a schopností a zvýší šanci práci získat,“ uvedla Pospíšilová. Díky moderním technologiím jsou žákům i učitelům systémy pro tvorbu digitálního portfolia dostupné, záleží jen na zájmu a nadšení.
Zástupce ředitele ZŠ a MŠ Děčín IV a učitel informatiky, zeměpisu a tělocviku Martin Lána ve své výuce úspěšně a dlouhodobě využívá Google nástroje. „Cloud pro mě znamená nezávislost, možnost rychlé spolupráce s kolegy, prostor, kterým je možno výsledek práce rychle rozšířit,“ popisuje Martin Lána. Účastníci konference si během jeho workshopu mohli vyzkoušet například on-line spolupráci několika učitelů na přípravě předem daného tématu do vyučovací hodiny.

Mezi přednášejícími nechyběli ani odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Jana Vejvodová, didaktička katedry českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické, seznámila posluchače s technickými novinkami v práci s interaktivní tabulí SmartBoard a Jana Čepičková, ředitelka Ústavu jazykové přípravy, představila systém pro realizaci videokonferencí a on-line výuky ve virtuální třídě Adobe Connect.
Další zajímavé prezentace přednesli Karel Klatovský, manažer vzdělávání firmy Microsoft, František Dalecký, propagátor MOOC kurzů a iniciátor platformy seduo.cz, a Marek Kocan, zástupce firmy PragoData Consulting s.r.o., která je generálním partnerem systému pro on-line vzdělávání Moodle.

V průběhu dne měli účastníci konference možnost vyzkoušet si práci s interaktivním projektorem nebo 3D tiskárnou v rámci doprovodného programu, který připravila katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU a další firmy a společnosti, které se zabývají využitím technologií ve vzdělávání. Živou prezentací zaměřenou na robotiku a elektrické obvody zaujal Dům digitálních dovedností. Nakladatelství Fraus představilo nový vzdělávací portál FRED, který obsahuje zásobu didakticky zpracovaných témat, testů a multimédiálních vzdělávacích objektů.

Plzeň 2015 o.p.s. pozvala účastníky konference na komentovanou prohlídku celého areálu DEPO2015 a připravila tak nevšední tečku za inspirativním přednáškovým maratonem.

“V průběhu konference Učitel IN vyjádřila celá řada účastníků zájem o účast na dalším ročníku, který se bude konat dne 15. 10. 2016 opět ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni se statutárním městem Plzeň,“ uvedla Lucie Rohlíková, odborná garantka konference.

________________________________________
Další informace o konferenci:
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Katedra výpočetní a didaktické techniky
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
lrohlik@kvd.zcu.cz
+420 604 115 360

Web:
http://div.zcu.cz/?u_event=ucitel-in

Fotografie:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1507835459514362.1073741831.1505167359781172&type=1&l=a746b56db1

logo_ucitel_geg-1-2