Kontext a mKontext

Kontext a mKontext

Západočeská univerzita v Plzni připravuje ve spolupráci s Plzeňským krajem sérii on-line soutěží pro studenty gymnázií, středních odborných škol, učňovských oborů s maturitou a středních odborných učilišť. V průběhu zimního semestru tak proběhl třetí ročník on-line soutěže v porozumění anglickému odbornému textu Kontext a on-line matematická soutěž mKontext.

Start prvního ročníku matematické soutěže mKontext byl plánován na říjen 2020 a následně na duben 2021. V obou případech byla ale soutěž zrušena kvůli epidemiologické situaci a uzavření škol. Do soutěže se přihlásilo 1060 žáků z 19 škol. Soutěží se ve třech kategoriích – gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště (vždy první ročníky). Slovní úlohy, které připravili Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. et Mgr. Soňa Königsmarková, Mgr. Blanka Matasová a Mgr. Miloslav Skuhravý z Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň, mají společné téma Matematika a sport. Pro školy a studenty znamenal průběh soutěže také seznámení se s univerzitním e-learningovým systémem Moodle, ve kterém vyplnili jednotlivá on-line kola.

Soutěž Kontext byla zahájena 4. listopadu 2021 a každé listopadové pondělí byl studentům zpřístupněn nový text a testy, které studenti vyplnili na počítačích nebo chytrých zařízeních během školní výuky opět v prostředí LMS Moodle. V soutěži, do které se přihlásilo 1830 studentů z 22 škol, byly použity texty z různých oblastí a oborů, které propojilo společné téma “Internet”. „Finále soutěže, do kterého postoupili výherci školního kola soutěže, se uskuteční už prezenčně 6. a 7. ledna 2022 v prostorách budovy Fakulty strojní”, dodává za organizační tým z Oddělení koncepce a celoživotního a distančního vzdělávání Viktor Chejlava.