Proběhl kurz Komunikace s generací Y a Z

Ve dnech 8. a 9. listopadu proběhl workshop pro akademické i neakademické pracovníky ZČU, kteří přichází do kontaktu s generacemi Y a Z. Dvoudenní kurz vedli Petr Zappe a Pavel Kučera z TeamTestu. Cílem workshopu bylo naučit se, jak s těmito generacemi komunikovat, jak je zaujmout a co je pro ně charakteristické. Zúčastnili se ho především kolegové pracující v oblasti marketingu ZČU. “Ve všech společnostech řešíme rozdíly mezi vnímáním a pracovními návyky generací X, Y, Z. Náš workshop přináší otevřenější pohled na spolupráci mezi generacemi, lepší pochopení problematických situací a řešení nedorozumění. Dále potom praktické tipy pro spolupráci lidí odlišných generací,” říkají ke kurzu Petr Zappe a Pavel Kučera.

Pokud jste se na kurz nestihli přihlásit v tomto termínu, další termíny budou připraveny v letním semestru.

Sledujte naše aktuální kurzy.

Komunikace s generací Y a Z

Komunikace s generací Y a Z

Komunikace s generací Y a Z

 

Komunikace s generací Y a Z

 

Kurz proběhl v rámci řešení projektu HR AWARD,

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188