Kurz pro začínající vysokoškolské učitele

Kurz pro začínající vysokoškolské učitele

Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání připravilo praktický kurz zaměřený na podporu začínajících vysokoškolských učitelů.

Kurz je určen všem zájemcům, kteří začínají učit na vysoké škole a chtěli by zlepšit své pedagogické dovednosti. Je vhodný pro akademické pracovníky i pro doktorandy. Účastníci kurzu se seznámí s metodami a nástroji vhodnými pro výuku na vysoké škole, které mohou využít jak při kontaktní výuce, tak při výuce distanční formou, budou moci diskutovat výuku svého předmětu s mentory, specialisty na vysokoškolskou pedagogiku, a v neposlední řadě budou mít pod vedením zkušených odborníků v oboru příležitost zlepšit své komunikační schopnosti a prezentační dovednosti. Kurz bude probíhat od 16. září 2020 do 30. června 2022 a bude sestávat z několika navazujících různorodých částí – z prezenčních setkání, e-learningu a mentoringu. Kurz je pro zájemce ze Západočeské univerzity v Plzni zdarma.

Bližší informace o kurzu včetně přihlášky najdete zde.

 

Kurz je realizován v rámci ESF II projektu Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239