Listopadové webináře

Listopadové webináře

 • Večerní univerzity od Microsoftu: Windows Store a Windows Store pro školy

Windows Store, katalog aplikací a her pro snadný způsob hledání, instalací a aktualizací. Aktuálně je v katalogu aplikací Windows Store přes 700 000 aplikací a poměrně velkou část z nich jsou ty, které patří do kategorie Vzdělávání. Proto je skvělou zprávou pro všechny školy používající systém Windows 10, že distribuce a správa aplikací je nyní mnohem snazší. Až do nedávna bylo možné se do katalogu aplikací Windows Store přihlásit pouze s osobním účtem Microsoft. Ten je určen, jak již z názvu vyplývá, pro osobní použití. S příchodem Windows 10 se však tato situace radikálně změnila, protože do Store je možné se přihlásit i s účtem Office 365, což je služba, která je dostupná pro všechny školy zcela zdarma. Více informací o nástroji se dozvíte v článku zde a samozřejmě ve webináři!
středa 8. 11. 2017, 18:00 – odkaz na připojení lektor: Karel Klatovský  
 • Večerní univerzity od Microsoftu: Aplikace pro školství

Jaké aplikace můžete používat pro školní výuku? To vám poví Karel Klatovský, který o výukových aplikacích pravidelně píše na blogu Microsoft TechNet v článcích Windows aplikace (nejen) pro školství (k nahlédnutí zde jeden z dílů).
středa 8. 11. 2017, 18:00 – odkaz na připojení lektor: Karel Klatovský  
 • RVP: Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Mgr. et Bc. Julius Bittmann se podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Cíle setkání:
 • Analýza chování, které je pedagogickým personálem vnímáno jako problémové
 • Mapování a identifikace motivace žáka k nestandardním projevům
 • Vliv diagnózy (PAS, ADHD, porucha chování) na problémové chování
 • Algoritmy řešení – prevence, krizový plán, odměnový systém, práce s rodinou, spolupráce se školským poradenským zařízením
Program:
 • Popis nejčastějších projevů problémového chování
 • Identifikace příčin
 • Osobnost žáka s diagnózou
 • Možnosti prevence
 • Popis odměnových systémů
 • Návrhy úpravy vyučovací hodiny
 • Popis krizového plánu
 • Nástin spolupráce s poradenským zařízením
 • Nástin spolupráce s rodinou
Setkání je určeno učitelům prvního i druhého stupně základních škol a učitelům všech typů středních škol, kteří se ve výuce setkávají s projevy problémového, či jinak nestandardního chování, asistentům pedagoga a rodičům dětí s problémovým chováním.
čtvrtek 30. 11. 2017, 20:00 – odkaz na připojení (je nutné se na portálu zdarma registrovat) lektoři: Mgr. et Bc. Julius Bittmann  

Záznamy z již proběhlých webinářů

 • RVP – metodický portál pro sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci učitelů.
 • Večerní univerzity na portále Microsoft Educator Community.
 • Empower  projekt EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities), v němž je zapojena i Západočeská univerzita v Plzni, sdružuje vybrané evropské univerzity a umožňuje sdílení zkušeností a spolupráci v oblasti otevřeného online vzdělávání.  Záznamy webinářů a další videa týkající se distančního vzdělávání jsou dostupné na youtube kanálu EADTU.
 • Cisco WebEx – záznamy webinářů a videokonferencí zejména z oblasti managementu, marketingu a profesního rozvoje

Chtěli byste i vy sami realizovat webinář nebo online kurz? Rádi vám s realizací pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@ucv.zcu.cz.