Ministr školství ocenil Lucii Rohlíkovou

Ministr školství ocenil Lucii Rohlíkovou

Ve středu 27. listopadu 2019 předal ministr školství Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019. Ocenění z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.

Cenu za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole získala také PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., která působí v Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání a na Katedře didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí. Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu. Je autorkou řady e-learningových kurzů a několika publikací. Je vedoucí projektu Bav se vědou, který popularizuje vědu a v současné době ho sleduje více než 25 000 fanoušků. Lucie Rohlíková je členem týmu Padagogy.cz, který do češtiny přeložil kolo iPadagogiky, neboli Padagogy Wheel od Allana Carringtona. Kolo iPadagogiky je praktická pomůcka, díky které mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím cílům podle Bloomovy taxonomie. Od roku 2015 pořádá Lucie Rohlíková mezinárodní konferenci Učitel IN.

foto: archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy