Na ZČU debatovali odborníci o trendech v digitálním vzdělávání

Na ZČU debatovali odborníci o trendech v digitálním vzdělávání

V pondělí 27. května 2019 se na Západočeské univerzitě v Plzni sešli odborníci na celoživotní a digitální vzdělávání u příležitosti druhého pokračování úspěšného semináře Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách, které mělo tentokrát podtitul Celoživotní vzdělávací příležitost. Pro účastníky, které úvodním slovem přivítala prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Západočeské univerzity v Plzni  RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., byly připraveny čtyři příspěvky a závěrečná panelové diskuse, která se soustředila na možnosti spolupráce vysokých škol v oblasti online vzdělávání a smysluplného využívání technologií ve výuce na vysoké škole. Díky Mari CaldeiroUniversidad de Santiago de Compostela a její přednášce Current trends in digital education for adult learners at university – inspiration from Spain and South America měl seminář i mezinárodní přesah.

“Vzdělávání pro 21. století není tématem jen pro vzdělávací instituce, ale pro celou společnost. Zároveň je velikou výzvou,” říká Mgr. Zlata Hokrová, Ph.D., která na semináři sdílela zkušenosti a poznatky z Lifelong Learning Summit 2019, který se konal v únoru 2019 v norském Lillehammeru. Cílem společnosti by mělo být vytvoření takových podmínek, aby bylo možné zajistit otevřené informační zdroje a umožnit sdílení zdrojů a zkušeností. “Důležité je také nabízet různé způsoby vzdělávání a zajistit vzdělání pro všechny s respektem ke kulturnímu, sociálnímu, ekonomickému a psychologickému nastavení cílové skupiny,” dodává Zlata Hokrová. Během odpoledního bloku vystoupila také prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mgr. Jana Brabcová (Trendy v digitálním celoživotním vzdělávání a kariérovém poradenství) a předsedkyně České asociace distančního univerzitního vzdělávání PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. s přípěvkem Průmysl 4.0 jako výzva pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách.

Seminář Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách pořádá oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství a probíhá v rámci projektu 100+.