Na ZČU se debatovalo o trendech v digitálním vzdělávání

Na ZČU se debatovalo o trendech v digitálním vzdělávání

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství uspořádalo v úterý 5. března konferenci “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“.

„Akce proběhla v rámci projektu 100+, který navazuje  na konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál z 1. listopadu 2018kde se otevřela diskuze o vysokém školství a vysokoškolském vzdělávání. Tento seminář byl jednou z prvních akcí, které v rámci tohoto projektu proběhla,“ vysvětluje vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání a členka předsednictva České asociace distančního univerzitního vzdělávání Lucie Rohlíková.

Na akci se sešla řada odborníků z českých vysokých škol, Ministerstva školství České republiky i zájemci o trendy v digitálním vzdělávání. Ke slovu se postupně dostali místopředseda České asociace digitálního univerzitního vzdělávání Jan Beseda, learning designer Braňo Frk, vedoucí Centra inovací ve vzdělávání a členka Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Hana Marešová, popularizátorka digitálních odznaků, autorka a lektorka on-line kurzů Linda Pospíšilová z Univerzity Pardubice a členka předsednictva České asociace distančního univerzitního vzdělávání Lucie Rohlíková.

Jsem ráda za každé sdílení teoretických pohledů a rovněž praktických zkušeností v oblasti implementace digitálních technologií ve vzdělávání na vysokých školách v České republice. Považuji za velice důležité, že se setkání a otevřené diskusze nad trendy a strategií digitálního vzdělávání zúčastnil také zástupce MŠMT PhDr. Tomášem Fliegl,” dodává Linda Pospíšilová z Univerzity Pardubice.

Více informací o digitalizaci vzdělávání na vysokých školách najdete na stránkách České asociace digitálního univerzitního vzdělávání.

Na záznamy všech příspěvků i panelové diskuze se můžete podívat zde: