Na ZČU se otevře DIGIcentrum

Na ZČU se otevře DIGIcentrum

V pátek 18. října 2019 v 18 hodin bude slavnostně otevřeno DIGIcentrum Elixíru v Plzni, tedy prostoru, který je otevřený všem nadšeným učitelům, kteří chtějí využít možností moderních technologií ve vzdělávání a rádi se vzájemně podělí o své zkušenosti. Své místo najde na Západočeské univerzitě v Plzni, v nově vybudované multimediální učebně UL 601 v šestém patře budovy Fakulty strojní.

„V DIGIcentru uvítáme nejen zkušené učitele ze všech stupňů vzdělávání, ale i studenty, kteří se mohou od svých zkušenějších kolegů dozvědět spoustu zajímavého do své budoucí praxe. Při pravidelném navštěvování Digicentra je možné získat certifikát akreditovaný MŠMT,“ říká vedoucí centra Milan Khas. V průběhu roku tak budou probíhat pravidelná setkání pedagogů, na kterých bude možné sdílet příklady dobré praxe a kde získají nové a praktické tipy, techniky a možnosti pro využití technologií napříč stupni vzdělávání a vyučovanými předměty s dopadem nejen na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení u žáků. „Usilujeme o to, aby se kolegiální vzdělávání učitelů stalo přirozenou součástí vzdělávacího systému. Aby díky poutavé a smysluplné výuce učitele i žáky škola bavila a s radostí poznávali a učili (se),“ dodává Milan Khas. Do konce roku 2019 jsou zatím plánována dvě setkání a to v termínu 12. listopadu a 3. prosince.

Plzeňské DIGIcentrum je páté v České republice. Další podobná centra kolegiálního vzdělávání pro učitele nadšené do digitálních technologií již úspěšně fungují v Praze, Brně, Liberci a Hradci Králové. Zřizovány a podporovány jsou sdružením Elixír do škol, které prostřednictvím učitelů a regionálních školících center podporuje rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání v Česku. V Plzni funguje také velmi úspěšné fyzikální centrum Elixíru na Církevním gymnáziu. DIGIcentrum na Západočeské univerzitě v Plzni finančně podpoří také Plzeňský kraj. Více informací naleznete na stránkách www.digicentrum.zcu.cz.