Fakulta aplikovaných věd připravuje ve státem akreditovaných studijních programech vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce.
Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Akce FAV

Kurzy FAV