Fakulta elektrotechnická poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Dále poskytuje své služby v oblasti celoživotního vzdělávání.
V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se fakulta orientuje na řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu. Fakulta má dlouhodobé zkušenosti s řešením řady národních i mezinárodních grantových projektů a projektů smluvního výzkumu. Fakulta dlouhodobě prokazuje schopnost úspěšně aplikovat výsledky své výzkumné a vývojové činnosti v praxi.

Kurzy FEL

Akce FEL