Fakulta zdravotnických studií ZČU nabízí studium ve čtyřech studijních programech:
  • Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra presenční i kombinovaná forma)
  • Ošetřovatelství navazující magisterské (obor Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče v interních oborech)
  • Porodní asistence (obor Porodní asistentka)
  • Specializace ve zdravotnictví (obor Fyzioterapie, Ergoterapie, Radiologický asistent presenční i kombinovaná forma, Zdravotnický záchranář, Ortotik-protetik, Zdravotní laborant)
  • Veřejné zdravotnictví (obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví).
Oddělení celoživotního vzdělávání Fakulty zdravotnických studií rozšiřuje kontakty s veřejností formou nabídky vzdělávacích kurzů, seminářů, přednášek. Jde zejména o nabídku pro odbornou veřejnost a dle zájmu i pro veřejnost laickou.

Akce FZS

Kurzy FZS