Napsali o nás: O online vzdělávání je stále větší zájem

Napsali o nás: O online vzdělávání je stále větší zájem

On-line vzdělávání se v současné době stává nedílnou součástí nabídky univerzit u nás i ve světě a Západočeská univerzita v Plzni rozhodně nechce zůstat pozadu. Na konci loňského roku zveřejnila úspěšný kurz pro veřejnost „Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku“ a chystá další novinky.
Na on-line kurz Michala Dubce „Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku“ zveřejněný na platformě seduo.cz se za necelý rok zapsalo 10530 studentů a 1930 studentů jej k dnešnímu dni úspěšně ukončilo. Vedle tohoto kurzu jsou zájemcům přístupné i další kurzy pro veřejnost, vzdělavatele dospělých i pro zaměstnance univerzity, které najdete na stránkách Ústavu celoživotního vzdělávání. Západočeská univerzita v Plzni plánuje ve zpřístupňování zajímavých studijních materiálů pro širokou veřejnost pokračovat, ať už otevíráním stávajících kurzů nebo produkcí nových, včetně tvorby MOOC (masivní otevřené on-line kurzy). Aktivně se také podílí na vytvoření národní platformy pro MOOC kurzy, která vzniká v rámci České asociace distančního univerzitního vzdělávání. Univerzitní platformou pro tvorbu a realizaci on-line kurzů je systém Moodle, který je od roku 2015 propojený s IS STAG, což v mnohém usnadňuje administraci kurzů, zapisování studentů i přenos výsledků mezi oběma systémy. V letošním roce registrujeme alespoň jeden aktivní přístup do LMS Moodle u 87 učitelů a 4584 studentů. Všem zájemcům o tvorbu on-line kurzů se doporučujeme zapsat na seminář Novinky v LMS Moodle, který se uskuteční 12. ledna 2017. V roce 2017 bude Západočeská univerzita v Plzni pilotní školou projektu Evropské komise EMPOWER, v jehož rámci budeme mít možnost konzultovat rozvoj on-line aktivit Západočeské univerzity v Plzni s experty Evropské asociace distančního univerzitního vzdělávání (EADTU). V případě zájmu o podrobnější informace o aktivitách ZČU v oblasti on-line vzdělávání a spolupráci na přípravě a realizaci on-line kurzů a projektů, kontaktujte Lucii Rohlíkovou z Ústavu celoživotního vzdělávání na mailu: lrohlik@ucv.zcu.cz nebo na telefonu 604 115 360.  
  Tento článek byl publikován na webu info.zcu.cz pod názvem O online vzdělávání je stále větší zájem. Autorkou je Kateřina Modrá.