Napsali o nás: Západočeská univerzita otevřela první online kurzy pro veřejnost

Napsali o nás: Západočeská univerzita otevřela první online kurzy pro veřejnost

Západočeská univerzita v Plzni se připojila k Týdnu otevřeného vzdělávání nabídkou zdarma dostupných on-line kurzů. První otevřený kurz, zaměřený na komunikaci s lidmi, zpřístupnila koncem loňského roku na platformě seduo.cz. Za první dva měsíce se do kurzu přihlásily téměř tři tisíce lidí. Autorem je odborný asistent katedry pedagogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Michal Dubec. Kurz má název „Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku“ a jeho ambicí je zaujmout široké spektrum zájemců o problematiku vztahů a komunikace. Deset několikaminutových videolekcí si lze pustit kdykoliv a odkudkoliv, na libovolném zařízení včetně tabletů a chytrých telefonů. Nechybějí ani cvičení, kontrolní otázky a odkazy na rozšiřující zdroje. Do kurzu se může zdarma zaregistrovat kdokoli na webu www.seduo.cz. Za první dva měsíce fungování nasbíral kurz řadu kladných ohlasů od účastníků. „Kurz byl pro mne jasný a srozumitelný, měl logickou posloupnost, lektor používal konkrétní praktické příklady. Velmi mi vyhovovala jeho forma a členění – nepříliš dlouhá videa, která si mohu opakovaně pouštět,“ píše například účastnice Petra. Západočeská univerzita v Plzni byla mezi prvními vysokými školami, které se k projektu Seduo.cz připojily. Portál pro online vzdělávání byl spuštěn v srpnu loňského roku a od té doby přilákal již tisíce studentů. Většina kurzů je zaměřena na znalosti klíčové pro lepší uplatnění na pracovním trhu. Západočeská univerzita v Plzni zpřístupnila i další online kurzy pro veřejnost přímo v univerzitním e-learningovém portálu. „Zájemci se mohou zapsat do kurzů věnovaných zpracování multimédií, rétorice či přípravě na pracovní pohovor. V nabídce je několik kurzů pro lektory vzdělávání dospělých a přes 30 metodických kurzů pro učitele základních a středních škol z oblasti popularizace vědy,“ uvádí Lucie Rohlíková z Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU. Univerzita disponuje také poměrně velkým počtem on-line kurzů pro zaměstnance. I ty se nyní dočkaly jednoduššího zpřístupnění a budou sloužit při nástupu nových zaměstnanců i pro průběžné další vzdělávání akademických i administrativních pracovníků ZČU. Celou nabídku najdou zájemci na novém webovém portále věnovaném celoživotnímu vzdělávání http://czv.zcu.cz/. Převzato z: http://www.zcu.cz/media/press-release/index.html?file=/media/press-release/tiskove-zpravy/UCV_kurzy.html Další publikace tiskové zprávy: http://otevrenevzdelavani.cz/zapadoceska-univerzita-otevrela-prvni-online-kurzy-pro-verejnost/ http://www.itveskole.cz/2016/03/11/zapadoceska-univerzita-otevrela-prvni-online-kurzy-pro-verejnost/ http://www.qap.cz/object/zapadoceska-univerzita-otevrela-prvni-online-kurzy-pro-verejnost-76723 http://plzen.cz/zcu-v-plzni-otevrela-kurzy-on-line-51384/ http://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=330