Rada celoživotního vzdělávání plní několik funkcí. Zejména akredituje programy celoživotního vzdělávání. Dále zpracovává a aktualizuje strategický záměr celoživotního vzdělávání a provádí hodnocení kvality programu celoživotního vzdělávání.

Radu jmenuje a odvolává rektor. Skládá se z zástupců pořadatelů programů celoživotního vzdělávání a zástupců fakult.

Členové Rady celoživotního vzdělávání

1. RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. (Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost)
2. PhDr. Jana Vaňková (Předsedkyně Rady celoživotního vzdělávání, Fakulta pedagogická)
3. Ing. Jiří Bořík (Centrum informatizace a výpočetní techniky)
4. Ing. Miluše Bartoňková Ph.D. (Fakulta ekonomická)
5. Mgr. Magdalena Edlová (Odbor celoživotního vzdělávání – oddělení Univerzita třetího věku)
6. doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (Nové technologie – výzkumné centrum)
7. PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
8. JUDr. Petra Smržová, Ph.D. (Fakulta právnická)
9. Mgr. Martina Jeriová (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara)
10. Mgr. Lenka Krausová (Fakulta zdravotnických studií)
11. doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D. (Fakulta strojní)
12. Ing. Roman Pechánek, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická)
13. doc. Ing. Josef Průša, CSc. (Garant Univerzity třetího věku)
14. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (Odbor celoživotního vzdělávání – oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání)
15. Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D. (Ústav jazykové přípravy)
16. doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd)