Konference Učitel IN 2016

Konference Učitel IN 2016

V sobotu 8. října proběhl druhý ročník konference Učitel IN, který pořádala Západočeská univerzita ve spolupráci s městem Plzeň, Domem digitálních dovedností a Centrem robotiky. Na konferenci, jejímž cílem bylo propojit akademickou půdu se školní praxí v oblasti využití ICT informačních technologií ve výuce, se sjeli účastníci z řad učitelů, studentů i široké veřejnosti z celé republiky. Akce proběhla pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

Nahlédněte do atmosféry konference  prostřednictvím krátkého sestřihu:

Dopolední část konference byla věnována přednáškám, na nichž byla otevřena široká škála témat spadajících do oblasti vzdělávání s využitím ICT.  Jako první se slova chopila trojice Bořivoj Brdička, Miloslav Khas a Martin Lána ze seskupení SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Ta představila dokument (tzv. Desatero) shrnující principy, jimiž je třeba se ve vzdělávání s důrazem na budování kompetencí pro 21. století řídit. Prezentace byla doprovázena praktickými ukázkami implementace technologií ve školní praxi na ZŠ Máchovka v Děčíně a ZŠ Staňkov, na nichž přednášející vyučují.

Poté se Petra Boháčková a Bohuslav Hora v přednášce Svět za světem věnovali virtuální realitě a jejího využití ve školní praxi. Nakonec Martina Kupilíková a Daniel Lessner seznámili účastníky s významem programování ve školách. „V dnešní době je těžké si nevšimnout propagace a podpory programování a robotiky ve školách. Je programování cílem nebo prostředkem k něčemu jinému? My učitelé potřebujeme nejen dobře vědět, proč učíme programovat, ale také to, jak programování k danému účelu co nejlépe využít a maximálně rozvíjet myšlení našich žáků a studentů,“ vysvětlila Kupilíková.

Na odpoledne byla pro účastníky připravena řada praktických workshopů pod vedením špičkových lektorů z celé republiky. Zájemci o robotiku si přišli na své v seminářích Internet věcí a stavebnice Big Clown nebo Drony a jejich využití ve školu. Na dopolední přednášku o virtuální a rozšířené realitě navazoval workshop představující výuku s aplikací Google Cardboard. Pozornost byla věnována i metodice – účastníci si mohli vyzkoušet Kolo iPadagogiky, praktickou metodickou pomůcku pro efektivní využití technologií ve výuce. Samozřejmě nebyly opomenuty ani cizí jazyky, interaktivní výuka či příklady dobré praxe s využitím mobilních zařízení. Důkazem širokého uplatnění moderních technologií ve výuce byly i dílny představující aplikaci na pomoc dyslektikům či využití populární hry Minecraft ve vzdělávání.

Konferenci hostilo Centrum robotiky, a tak se mohli účastníci konferenci v průběhu dbe mimo jiné seznámit s prací s roboty, drony a robotickými stavebnicemi. 

„Velmi nás těší pozitivní ohlasy na druhou konferenci Učitele IN a doufáme, že byl přinejmenším tak inspirativní jako první ročník. A protože zájem účastníků být „in“ stále neopadává, můžete se v příštím roce těšit na další, tentokrát již třetí ročník konference,“ uvedla Lucie Rohlíková, odborná garantka konference.

________________________________________

Další informace o konferenci:
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Katedra výpočetní a didaktické techniky
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
lrohlik@kvd.zcu.cz
+420 604 115 360

Web: http://www.ucitel-in.cz/

Fotografie na facebooku Domu digitálních dovedností

logo_ucitel_geg-1-2