Ohlédnutí za konferencí Učitel IN 2017

Ohlédnutí za konferencí Učitel IN 2017

V sobotu 14. října 2017 proběhl na ZČU již třetí ročník konference o technologiích ve vzdělávání Učitel IN. Na letošní ročník se sjelo více než 100 účastníků a lektorů z celého Česka i hosté ze Slovenska, kteří měli možnost vyslechnout si několik přednášek a zúčastnit se rozmanitých workshopů, které pojilo společné téma – problematika smysluplného využití ICT ve vzdělávání.

Dopoledne zahájili Jiří Zounek a Libor Juhaňák z Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají sbíráním a analyzováním dat o využívání technologií ve vzdělávání i mimo něj. Následovala velmi živá přednáška Miroslava Staňka o badatelské výuce v přírodovědných oborech, která nejenom že posluchačům ukázala hluboké kořeny badatelské výuky v českých zemích, které jsme od 50. let pozapomněli, ale také přinesla mnoho chvil k zasmání. Na Miroslava Staňka navázal Karel Rejthar s představením aplikace Power BI, analyticko-vizualizačního nástroje, který má široké uplatnění ve školství. Dopolední blok uzavřela s přednáškou o využívání tabletů s GPS pro výuku v exteriéru Gabriela Lovászová z univerzity v Nitře, která tak byla nejvzdálenějším účastníkem konference.

Po obědě se účastníci rozdělili na workshopy, které probíhaly ve čtyřech blocích. V každém z nich si mohli vybrat ze čtyř nabízených možností, které pokrývaly širokou škálu využití ICT ve vzdělávání – od robotiky, přes virtuální realitu, uplatnění ICT ve výuce cizích jazyků nebo u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, až po otázky čistě pedagogické jako je zpětná vazba, problémové vyučování nebo formativní hodnocení. Zajímavostí bylo, že se mezi řečníky objevili i žáci základních škol a víceletých gymnázií. Účastníci konference, mezi nimiž bylo i mnoho pedagogů ze základních a středních škol, tak měli možnost setkat se s názory a zkušenostmi těch nejpovolanějších – žáků samotných.

Konference byla jistě pro všechny velkou inspirací pro jejich další pedagogické i vědecké působení. Pokud jste se konference nemohli zúčastnit (nebo jste na konferenci byli a rádi byste si přednášky připomněli), můžete se těšit na záznamy přednášek, které vám přineseme zde na webu celoživotního vzdělávání.

 

 

logo_ucitel_geg-1-2