On-line vzdělávání českých seniorů je zatím spíše výjimkou

On-line vzdělávání českých seniorů je zatím spíše výjimkou

Zjišťování stavu kvality a zajištění adekvátních způsobů jejího hodnocení byla hlavní témata 7. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015, která se v polovině září konala v Brně. Organizátorem byl Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Skupina 132 účastníků konference se zabývala kvalitou a inovacemi v sekundárním a terciárním  vzděláváním, ale i v dalším vzdělávání dospělých a v oblasti vzdělávání seniorů. V souvislosti s čím dál větším rozvojem on-line výuky byl na konferenci prezentován rozsáhlý výzkum čítající 3850 respondentů z nichž více než čtvrtinu tvořila generace 50+. Autoři výzkumu se mimo jiné zabývali ICT zdatností seniorů a jejich zájmem o e-learningovou výuku. Z publikovaných výsledků vyplynulo, že on-line vzdělávání v současné době generaci lidí 50+ zatím příliš neoslovuje a stále upřednostňují prezenční formu studia, která zároveň úzce souvisí s rozvojem sociálních kontaktů mezi účastníky a lektorem kurzu. Tento závěr je podpořen také faktem, že lidé ve věkové kategorii 65+ nejsou příliš zběhlí v používání ICT, takže s on-line vzděláváním nemají většinou ani žádné zkušenosti. — Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara