Panelová diskuze „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“

Panelová diskuze „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zve studenty i veřejnost na panelovou diskuzi s názvem „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. Ta se uskuteční 4. října v aule FPE ve Veleslavínově ulici 42. “Já bych si přál, abychom si nekladli otázku, jestli má humanitní vzdělávání nějaký smysl, protože logicky, pokud bychom řekli, že nemá, tak to ukazuje na nevzdělanost toho člověka“, říká novinář a televizní moderátor VÁCLAV MORAVEC v medailonku k panelové diskuzi. – Jaký má význam humanitní vzdělání? – Co společnosti přinášejí absolventi společenskovědních oborů? – Konkurují tyto obory technickým disciplínám? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na jednodenní panelové diskuzi, která se bude konat 4.10.2018 od 13:00 hodin v aule FPE ZČU ve Veleslavínově ulici 42, Plzeň. Konference bude zaměřena na snahu zdůraznit silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání. A varovat před problémy vznikajícími v důsledku opomíjení těchto oborů, které jsou považované za základ vzdělaní po tisíciletí, a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století. Sledujte aktuální informace na FB: https://www.facebook.com/events/1562578557174957/?active_tab=about