Připravujeme krajskou jazykovou soutěž KONTEXT

Připravujeme krajskou jazykovou soutěž KONTEXT

Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání připravilo ve spolupráci s Ústavem jazykové přípravy a Odborem školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje on-line soutěž v porozumění odbornému anglickému textu KONTEXT, která je určena studentům středních škol v Plzeňském kraji. V soutěži budou použity texty z různých oblastí a oborů, propojujícím tématem bude pro rok 2019 planeta Země. On-line soutěž bude zahájena 4. března 2019 a každé březnové pondělí pak budou studentům zpřístupněny texty a testy, které budou přístupné vždy 5 dní. Soutěž má pět kategorií, společně poměří své schopnosti studenti gymnázií 1.–2. ročníku (kvinty a sexty víceletých gymnázií), studenti gymnázií 3.–4. ročníku (septimy a oktávy víceletých gymnázií), žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 1.–2. ročník, žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3.–4. ročník a v poslední kategorii pak žáci středních odborných učilišť. “Finále soutěže se uskuteční 4. dubna 2019 od 9 hodin v prostorách Ústavu jazykové přípravy a součástí finálového dne bude také exkurze do laboratoří Západočeské univerzity v Plzni”, dodává za organizační tým Viktor Chejlava. Registrace do soutěže pro rok 2019 je již uzavřena a k 15. lednu přihlásilo 25 škol z Plzeňského kraje do soutěže celkem 950 žáků.