Proběhl 14. ročník mezinárodní konference DisCo

Proběhl 14. ročník mezinárodní konference DisCo

14. ročník mezinárodní edTechové konference DisCo, kterou spolupořádá Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, se uskutečnil od 20. do 21. června 2019 v pražských prostorách společnosti Microsoft. Na konferenci prezentovali odborníci nejen z České republiky, ale i z USA, Španělska nebo Moldavska.

Letošní ročník, s podtitulem E-learning – Unlocking the Gate of Education around the Globe, se věnoval především datové analytice a informačně vědním konceptům, stejně jako práci s případovými studiemi a knihovnickému prostředí. Během čtvrtečního programu vystoupili také zástupci Západočeské univerzity v Plzni, Tomáš Průcha a Václav Duffek, s příspěvkem All Pre-service Teachers Training in the Virtual Classroom: Pilot Study o novém projektu Fakulty pedagogické, kde pomocí virtuální reality rozvíjejí kompetence učitelů zeměpisu a nahrazují či doplňují tradiční didaktické semináře (Více informací o projektu zde).

Mezi nejzajímavější části programu patřila i panelová diskuze, které se zúčastnili i přednášející Tom Wambeke, Marco Spruit a Maurizio Gentile. „Pozornost se během panelové diskuze věnovala problematice online vzdělávání, budoucnosti univerzit, a hlavně vztahu mezi sociálním kontaktem, osobním vzorem nebo mentorem v případě učitele a tím, co je možné převést do online prostředí,“ říká Michal Černý z Masarykovy univerzity v Brně, který se do diskuze také zapojil. „Pro mě šlo opět o zajímavý posun, kdy nikdo nemá potřebu diskutovat nad buď a nebo, nebo v diskursu stroje nás nahradí. Ale důsledně promýšleli to, kde a jak mohou technologie a globální komunity pomoci k tomu, aby se vzdělavatelé mohli věnovat tomu, co je skutečně jejich specifická doména odbornosti,“ dodává Černý.

Další ročník konference se uskuteční v termínu 22.-23. června 2020. Podtitulem konference  bude Active Learning in Digital Era: How Digital Tools promote a Conscious, Open-minded, Creative and Social-Oriented Thinking.

Pro více informací sledujte webové a facebookové stránky konference.