Proběhl 7. ročník konference Učitel IN

Proběhl 7. ročník konference Učitel IN

Sedmý ročník konference proběhl v sobotu 9. října 2021 a přivítal 280 registrovaných účastníků. Stejně jako v minulém roce byl celý program on-line. Záštitu nad konferencí tradičně převzali primátor města Plzně Martin Baxa a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček.

Konference Učitel IN je prostorem pro sdílení zkušeností s využíváním technologií ve vzdělávání pro učitele všech typů a stupňů škol. Stejně tomu bylo i během tohoto ročníku, kdy se v rámci 12 připravených workshopů debatovalo o tématech základního, středního i vysokého školství.

Vzhledem k tomu, že v termínu konání konference probíhaly také volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zařadili organizátoři z Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni do programu také speciální workshop, ve kterém Karel Rejthar předvedl vizualizaci živých dat z Českého statistického úřadu pomocí aplikace Power BI. Účastníci tak měli jedinečnou šanci živě sledovat úpravu a následnou finální vizualizaci aktuálních dat z této mimořádné události.

Mezi nejzajímavější body programu patřil workshop Nová informatika nemusí být jen o algoritmizaci…, ve kterém Libor Klubal ukázal, jak propojit robotiku a přírodopis, modelování a etologii, algoritmizaci a akustiku. Velký zájem byl také o ukázky práce s programovacím jazykem ScratchJr ve workshopu Vojtěcha Gybase, stejně jako o příspěvek S Atlasem online ze třídy až na kraj světa Daniela Pražáka, místopředsedy Iniciativy Otevřeno. Ohlas vzbudila i práce Ludmily Kovaříkové o nahrávkách ve výuce a využivání podcastů, které se opět stávájí populárním nástrojem (nejen) ve vzdělávání. Další workshopy se věnovaly také budování vlastního ePortfolia nebo deskovým hrám a jejich principům využitelným v prezenční i online výuce.

Záznamy workshopů i závěrečné diskuze budou brzy zveřejněny na YouTube kanále Celoživotní vzdělávání na ZČU. Další ročník konference je naplánovaný na 15. října 2022. Pokud to situace dovolí, proběhne osmý ročník již opět v kampusu Západočeské univerzity v Plzni na Borech.

Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek. Workshopy byly podpořeny z prostředků ESF II projektu Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239).