Proběhl první seminář projektu INSPIRE

Proběhl první seminář projektu INSPIRE

První seminář projektu INSPIRE, který proběhl 25. srpna na Fakultě pedagogické v Plzni, se zaměřil se na evaluaci ve vzdělávání a související témata. Přivítal nejen akademické pracovníky, ale i studenty a spolupracující učitele z partnerských škol v regionu.

Projekt INSPIRE, jinak také projekt internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace, si klade za cíl zkvalitnit výuku budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU. Do vybraných předmětů všech vyučovaných oborů na fakultě budou nově zařadí aktivity rozvíjející evaluační a autoevaluační strategie studentů učitelství. Projekt posílí sdílení a spolupráci akademických pracovníků, studentů a učitelů MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol včetně zajištění mezinárodního přesahu aktivit díky realizaci společných didaktických stáží ve vybraných evropských zemích a jejich reflexi.

V prvním roce projektu (2020) proběhne ještě jeden seminář za účasti dalších odborníků specializovaných na evaluaci. Na srpnovém semináři vystoupili se svými příspěvky doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., Mgr. Václav Duffek, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a také prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. z Masarykovi univerzity v Brně. Záznam celého semináře můžete vidět na YouTube kanále oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání.