Proběhl šestý seminář z cyklu “Trendy v digitálním vzdělávání”

Proběhl šestý seminář z cyklu “Trendy v digitálním vzdělávání”

Ve středu 22. 6.  2022 pořádal odbor Kvalita ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství v kampusu ZČU již šestý seminář z cyklu „Trendy v digitálním vzdělávání“. Stěžejním tématem tentokrát byly možnosti využití digitálních technologií ve výuce v krizových situacích, výzvy, které jsou s takovou výukou spjaty, a v neposlední řadě odpovědi, jež nám přináší masové využití digitálních technologií při nouzové distanční výuce.

Seminář zahájila PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., jež přivítala účastníky a uvedla prvního řečníka, Mgr. et Mgr. Jana Besedu, Ph.D., z Centra pro studium vysokého školství, který představil aktuální evropské trendy ve vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií. Věnoval přitom pozornost problematice distančního hodnocení, v rámci kterého mj. zmínil využívání proctoringových systémů a jeho vliv na psychiku studentů během zkoušení. Dále se zabýval problematikou learning analytics či virtuální realitou a možnostmi jejich využití v rámci učebního procesu. V neposlední řadě otevřel otázku vydávání mikrocertifikátů, jež jsou momentálně hojně diskutovaným tématem, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Další prezentující byla Ph.D. Oksana Zamora, která se zaměřila na problematiku vzdělávání během probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Seznámila přítomné se širokou škálou rozličných platforem, na nichž aktuálně probíhá nouzová distanční výuka, a upozornila na nejrůznější benefity i na úskalí, která jsou s tímto typem výuky spjata. Věnovala přitom pozornost také válečným událostem, které do vzdělávacího procesu zasahují zásadním způsobem.

Posledním řečníkem byl Mg. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity, který publikum podrobně seznámil s problematikou learning analytics, jež byla částečně zmíněna již v úvodu semináře, čímž symbolicky ukončil část věnovanou příspěvkům.

Následně se účastníci přesunuli na Fakultu pedagogickou, kde jim PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Mgr. Tomáš Průcha, Mgr. Miroslav Zíka a doc. Ing.  Petr Hořejší, Ph.D. představili virtuální třídu, v níž si zájemci měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí budoucí učitelé, kteří se ve virtuální učebně připravují na vystoupení před skutečnými žáky.

 

Školení bylo realizováno v rámci projektu “Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU”
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627