První ročník soutěže KONTEXT zná své vítěze

První ročník soutěže KONTEXT zná své vítěze

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se na Západočeské univerzitě v Plzni konalo finálové kolo krajské on-line soutěže v porozumění odbornému anglickému textu KONTEXT. První ročník soutěže, která byla určena pro střední školy v Plzeňském kraji, proběhl ve spolupráci Ústavu jazykové přípravy, oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání a Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

Do soutěže se přihlásilo 1105 žáků z 27 škol (21 středních odborných škol a středních odborných učilišť a 6 gymnázií). Soutěžící plnili v průběhu měsíce března 4 on-line testy, ze kterých vzešli vítězové školních kol, kteří se setkali 4. dubna v budově Fakulty elektrotechnické ZČU. Finálový den měl dvě části –  první on-line, které se zúčastnilo 85 vítězů školních kol, a druhou prezenční před komisemi pro jednotlivé kategorie, kam postoupilo celkem 28 studentů. Pro finalisty bylo navíc připraveno dopoledne Bav se vědou, během kterého si mohli vyzkoušet logické hry, virtuální a rozšířenou reality nebo se seznámit humanoidním robotem Nao. Odpoledne pak finalisté navštívili Fakultu elektrotechnickou, Fakultu strojní a Fakultu aplikovaných věd.

„Texty pro soutěže vyhledávali studenti univerzity a praktikanti US Pointu z databáze eLibraryUSA, která je přístupná pouze prostřednictvím amerických center. O užší výběr a zpracování textů pro soutěžní kola se postaral tým lektorů Ústavu jazykové přípravy ZČU. Na letošní téma Planeta Země jsme připravili více než 100 textů,“ představuje několikaměsíční přípravu soutěže ředitelka Ústavu jazykové přípravy Jana Čepičková. Záměrem organizátorů bylo připravit jazykovou soutěž, která bude on-line a bude určena pro všechny studenty středních škol: „Potvrdilo se, že soutěž je určena pro kohokoliv a není výběrová. Zvládli ji i žáci, kteří by si třeba konverzační soutěž nevyzkoušeli,“ dodává Jana Čepičková. Její slova potvrzuje i Eva Kolářová z Gymnázia Sušice: „Já jsem za tuto soutěž velmi ráda, protože má úplně jinou formu a dává možnost zúčastnit se studentům, kteří mají výborné znalosti angličtiny a vyhovuje jim možnost nad textem se zamyslet a odpovědi si připravit.“

Pro školy a studenty znamenal průběh soutěže také seznámení se s univerzitním e-learningovým systémem Moodle, ve kterém vyplňovali jednotlivá on-line kola. „Z vyplňování soutěže na počítačích jsme měli obavu, ale vše fungovalo bez problému,“ pochvalovala si spolupráci s oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání, které zajišťovalo technickou a organizační stránku soutěže, Eva Kolářová. Bezproblémový chod soutěže zajišťoval především Viktor Chejlava: “Příprava na soutěž začala v listopadu 2018. Postupně jsme vytvořili web soutěže a do Moodle nahráli více než 100 testů. Každému studentovi byl založen přístupový účet. Osobně jsme také navštívili všechny zúčastněné školy a systém vyplňování a celé soutěže vysvětlili.” Snadné vyplňování testů a orientaci v Moodle ocenila také Marie Mádlová, která učí anglický jazyk na SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň a jejíž žáci získali ve dvou kategoriích žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou dvě druhá a jedno třetí místo, v kategorii žáků středních odborných učilišť dokonce místo první, a podle které měla soutěž úspěch i u samotných studentů: „Velmi se mi také líbilo zvolené téma soutěže, které se nám hodilo v přípravě k maturitě.“

Ceny pro vítěze pak na konci celého finálového dne předával rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček spolu s vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou MBA.

Kompletní seznam vítězů naleznete zde.