Quo vadis a propojování trhu práce v Plzeňském kraji

Quo vadis a propojování trhu práce v Plzeňském kraji

Propojování trhu práce, tedy potřeb zaměstnavatelů a vzdělávací soustavy bylo jedním z hlavních témat konference Quo vadis v Plzeňském kraji, jež byla jednou z několika listopadových akcí na podporu vzdělávání dospělých. Plzeňský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejnižší nezaměstnaností, ale podnikům zároveň chybí pracovní síla, aby se mohly dále rozvíjet a růst. Jako jistým řešením této situace se do budoucna jeví technologická proměna průmyslu a služeb, nazývaná Průmysl 4.0. Nepůjde ovšem o úplnou robotizaci práce, při níž by již člověk nebyl potřebný. Naopak, důraz na nové technologické trendy a vyšší úroveň základních znalostí a dovedností povede v určitých profesích k vyšším kvalifikačním nárokům. Tomuto vývoji se tak musí začít přizpůsobovat i oblast vzdělávání a připravovat mladé lidi na nové pracovní trendy a požadavky, jež od nich budou zaměstnavatelé očekávat a také požadovat. Konferenci pořádala Grafia, s.r.o., krajský koordinátor AIVD ČR, ve spolupráci s členy AIVD, Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími partnery. — Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara