Realizace projektu Společně do muzea

Realizace projektu Společně do muzea

Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání se spolupráci s pracovníky Západočeského muzea v Plzni a pedagogy zapojených škol (Masarykova ZŠ Plzeň, Církevní ZŠ a SŠ Plzeň a Gymnázium Blovice) zrealizovali projekt zaměřený na propojování formálního a neformálního vzdělávání. V projektu bylo vytvořeno a ověřeno šest vzdělávacích modulů s metodikou, vzdělávacím programem a souborem digitálních materiálů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Všechny programy jsou dostupné na webu projektu: www.spolecnedomuzea.cz, kde najdete materiály zabývající se historií se zvláštním důrazem na regionální aspekty – Muzejní akademie 1-3, kde vznikly materiály pro 3.-9. třídu, i materiály zaměřené na práci s loutkami – Loutková laboratoř 1-2 a Řekni to loutkou.

Během realizace projektu se žáci zapojených škol neseděli jen v lavicích, ale podívali se například i do Muzea na demarkační linii v Rokycanech a pravidelně navštěvovali Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum loutek.

V rámci projektu byly uspořádány dvě výstavy žákovských prací– v muzeum loutek a na zámku v Blovicích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008214