Prezenční školení pro nové zaměstnance ZČU

Prezenční školení pro nové zaměstnance ZČU

Nastoupili jste v nedávné době na Západočeskou univerzitu? Snažíte se zorientovat v labyrintu univerzitního campusu a komunikace?

V prezenčním kurzu pro nové zaměstnance dostanete možnost se setkat s pracovníky rektorátních pracovišť a se zeptat na vše, co vás zajímá. Setkání je koncipováno jako dvoudenní akce, jednotlivé přednášky se konají vždy v dopoledních hodinách a uskuteční se v termínu 19. – 20. února 2019.

“Pro návštěvníku školení jsou připravena témata týkající se vnějších vztahů, informačních systémů, řízení projektů nebo legislativy. Kompletní seznam témat a program kurzu je možné vidět na našich webových stránkách,” zve na kurz za pořádající oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Jana Holatová.

Kurz Prezenční školení pro nové zaměstnance ZČU je zdarma, je však nutné se přihlásit.ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287