Stali jsme se partnery eSkills for Jobs 2016

Stali jsme se partnery eSkills for Jobs 2016

Západočeská univerzita v Plzni se stala oficiálním partnerem iniciativy eSkills for Jobs 2016. Kampaň si klade za cíl motivovat mladé lidi pro studium a hledání pracovního uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií a podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním životě. logo2016 Iniciativa je podporovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl,  je v České republice koordinována Domem zahraniční spolupráce.