Střední školy využívají podporu CŽV pro distanční výuku

Střední školy využívají podporu CŽV pro distanční výuku

Zatímco přednáškové sály Západočeské univerzity v Plzni jsou kvůli epidemiologické situaci již více než měsíc uzavřené, oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání (CŽV) intenzivně podporuje vyučující i studenty a snaží se jim pomoci s optimalizací distanční výuky. Pomoc ale nenabízí jen vysokoškolským pedagogům. Pomáhá i učitelům na středních školách, kteří se na odborníky ze ZČU obracejí s žádostí o podporu a proškolení na platformách pro synchronní i asynchronní výuku. Oddělení CŽV proto například 20. října uspořádalo webinář pro SŠ Kralovice zaměřený na používání MS Teams pro praktickou výuku a 27. října pro změnu realizovalo školení na Google Classroom, kterého se zúčastnilo 55 pedagogů Integrované střední školy živnostenské v Plzni.

„S Google Classroom budeme nově začínat od 1. listopadu a díky webináři, který pro naši školu Západočeská univerzita připravila, jsme se dozvěděli řadu skvělých tipů a rad, jak s touto platformou pracovat. Byl koncipován tak, že i ti, kteří prostředí Google neznají, se dozvěděli vše potřebné“, říká Soňa Pokrupová, ředitelka ISŠŽ v Plzni. Webinářem na Google Classroom je provedl Miloslav Khas z oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, který Google nástroje a jejich možnosti představuje na pravidelných kurzech i pedagogům ZČU v Plzni nebo účastníkům akcí plzeňského DIGIcentra Elixíru. „Během našeho kurzu jsme postupně prošli celým prostředím Google Classroom. Ukázali jsme si pár nástrojů, které ještě nejsou úplně v povědomí všech učitelů. Jsou to například rubriky (kritéria úspěšné práce), generování stálého odkazu pro videochat nebo možnost základní strukturalizace textu pomocí emoji. Momentálně asi nejzajímavější částí platformy je tvorba kvízů, které se automaticky vyhodnotí a učiteli tak šetří čas“, říká Miloslav Khas, který tuto platformu sám používá i jako učitel ZŠ Staňkov. „Google Classroom je jednodušší aplikace než například MOODLE a v tom spatřuji její sílu. Učitele ani žáka neobtěžuje učením se prostředí, a tak ji oba mohou bez problémů ihned a naplno využívat. Pokud má škola zřízený Google Workspace (dříve G Suite), mohou pak využít i dalších výhod. Navíc je Google Classroom propojený s dalšími aplikacemi, jako např. Quzziz, Kahoot!, Socrative apod., a tak je možné výsledky z těchto aplikací ukládat do Google Classroom, a to zcela automaticky“, dodává Miloslav Khas.

Pokud si nejste jistí ohledně technických parametrů, možností a limitů jednotlivých systémů, neváhejte se obrátit na pracovníky oddělení CŽV. Rádi pro vás připravíme webinář na vybranou platformu a pomůžeme vám s co nejlepším nastavením distanční výuky.

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239