Trendy v on-line vzdělávání na vysokých školách v Evropě

Trendy v on-line vzdělávání na vysokých školách v Evropě

Dne 23. 6. 2016 bude mít Západočeská univerzita v Plzni možnost přivítat na své půdě projektového manažera EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) Darco Jansena a diskutovat trendy a příklady dobré praxe z oblasti otevřeného a distančního vzdělávání. Určitě si tuto akci nenechte ujít! VÍCE INFORMACÍ