Třídy pro hybridní vyučování

Třídy pro hybridní vyučování

Potřebujete nahrát svoji přednášku nebo kurz? Hledáte funkční řešení pro hybridní výuku? Chcete hybridní formou uspořádat konferenci? Rezervujte si učebnu s možností nahrávání a streamování.

Aktuálně je systém multimediální učebny pro nahrávání přednášky připraven v učebnách UV 115 v budově FST, v učebnách na FF v Sedláčkově ulici SP 319 a SP 218 a také na Chodském náměstí v budově FPE v učebně KL 228.

Učebny jsou připraveny na snímání přednášejícího a jeho prezentace. Prezentace, obraz z kamery a zvuk z mikrofonu se spojí a vznikne výsledné video. Na ZČU je nyní možné on-line vysílat a ukládat záznam díky systému MEDIAL, který slouží pro správu videí jak z učeben, tak i z dalších zdrojů. Jedná se v podstatě o malé univerzitní YouTube. Vyučující se v učebně přihlásí svým ORION kontem a výsledné video se mu uloží jak do systému MEDIAL, tak do repozitáře LMS Moodle. Video pak bude možné použít např. při tvorbě materiálů pro studenty v kombinovaném studiu, přípravě kurzů apod. Díky systému MEDIAL se výrazně zjednodušilo i streamování. Pokud chcete událost streamovat (rovnou vysílat po internetu), kontaktujte naše techniky, pomohou vám streamování zajistit. Prosíme, abyste nás kontaktovali ideálně min. 48 hodin před termínem streamované výuky. Více informací o možnostech a podpoře e-learningu naleznete na webu Zajištění distanční výuky.