V univerzitní knihovně proběhl seminář v rámci Open Access Week 2018

V univerzitní knihovně proběhl seminář v rámci Open Access Week 2018

V pátek 23. října proběhl seminář v rámci mezinárodní akce Open Access Week 2018. Michal Kaderka z platformy Otevřené vzdělávání představil příklady dobré praxe z otevřeného vzdělávání. Miroslava Pourová z Univerzitní knihovny ZČU seznámila účastníky semináře s otevřenými vzdělávacími zdroji v Digitální knihovně ZČU. Lucie Rohlíková na závěr prezentovala Možnosti financování tvorby otevřených vzdělávacích zdrojů na ZČU z aktuálně realizovaných projektů.
Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Aliancí pro otevřené vzdělávání.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287