Vizionář Allan Carrington přednášel na téma iPadagogiky

Vizionář Allan Carrington přednášel na téma iPadagogiky

Zaplněná posluchárna si v pondělí 19. listopadu vyzkoušela, jak mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím cílům podle Bloomovy taxonomie. “Kolo iPadagogiky  (Padagogy Wheel) je třeba vnímat jako posloupnost podnětů, jako systém do sebe zapadajících ozubených kol, na základě kterých se řídíte krok za krokem, od plánování výuky až k její realizaci v praxi,” říká k tomuto nástroji uznávaný australský odborník, který dlouhodobě spolupracuje se společností Apple. Více informací o kole iPadagogiky naleznete i na stránkách padagogy.cz

Záznam ze semináře je možné vidět na Youtube kanále Celoživotního vzdělávání ZČU.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287