Vzděláváním k duševnímu zdraví

Vzděláváním k duševnímu zdraví

Setkáváte se ve třídách se smutkem, úzkostí, pláčem, agresí, strachem, mlčením, studem…? Narážíte na ně i ve sborovně nebo ve vlastním těle? Nevíte, co s tím?

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni a Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň nabízejí pedagogickým pracovníkům kurzy, které prohloubí jejich povědomí o duševním zdraví.

Kurzy mají za cíl:

  • informovat o tématu duševního zdraví a nemoci
  • seznámit s tím, co vše je prevence duševního onemocnění a jak ji dělat
  • naučit se preventivním způsobem pracovat a komunikovat s cílovou skupinou
  • podpora sebepéče (duševní hygiena)
  • pohled na vztah dospívání / rizikového chování / psychické krize

Základní i střední školy už organizátoři kontaktovali, nicméně přihlásit se mohou také zaměstnanci Západočeské univerzity. Kurzy se konají v rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci a jsou zdarma. Více informací včetně termínu najdou zájemci na webu bezbarier.zcu.cz.