Webináře 10.–16. 4. 2017

Webináře 10.–16. 4. 2017

 
  • RVP: Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů

    Jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra? Jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně? Kdy je třeba informovat spolužáky dítěte s PAS a jejich rodiče o tom, že do třídy bude takové dítě docházet? Kdy je takováto intervence naopak na škodu? Těmto a dalším otázkám se bude Lenka Bittmannová věnovat během online setkání, které je určeno jak pro odbornou veřejnost (učitele, asistenty pedagoga, vedení školy, poradenské pracovníky ve škole, speciální pedagogy, pracovníky SPC), tak pro rodiče dětí s PAS i ostatní osoby, které se setkávají s dětmi s touto diagnózou. čtvrtek 13. 4. 2017, 20:00 odkaz na připojení (je nutné se na portálu zdarma registrovat) lektor: Mgr. Lenka Bittmannová
Na webu RVP navíc naleznete záznamy již proběhlých webinářů.  
  • Empower: Open Education and the Sustainable Development Goals

    abstract středa 12. 4. 2017 13:0014:30 – odkaz na připojení lektor: Andy Lane (OUUK – Open University of the United Kingdom)
Empower je projekt EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities) sdružující vybrané evropské univerzity, který umožňuje sdílení zkušeností a spolupráci v oblasti otevřeného online vzdělávání. Do projektu je zapojena i Západočeská univerzita v Plzni. Na youtube kanálu EADTU naleznete kromě záznamů z již proběhlých webinářů i další videa týkající se distančního vzdělávání.  

Chtěli byste i vy sami realizovat webinář nebo online kurz? Rádi vám s realizací pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@ucv.zcu.cz.

Náhledový obrázek: autor: Tcodl Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0