Webináře 13.–19. 3. 2017

Webináře 13.–19. 3. 2017

V tomto týdnu nás nečeká mnoho aktuálních webinářů, proto vám nabízíme záznamy z již proběhlých akcí. Tak s chutí do online vzdělávání!  
  • RVP: Jaro s předškoláky

    Jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě? Využíváte dostatečně tematicky vhodné metody pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků? Setkání je určeno učitelům všech typů mateřských škol, přípravných tříd, rodičům předškoláků. Podrobnější představení semináře na webu RVP. Webinář navazuje na předchozí kurzy Zima a Podzim s předškoláky. lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. čtvrtek 16.3.2017 20:0021:00 odkaz na připojení (je nutné se na portálu zdarma registrovat)
 

Záznamy z již proběhlých webinářů

  • RVP – metodický portál pro sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci učitelů.
  • Večerní univerzity na portále Microsoft Educator Community.
  • Empower  projekt EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities), v němž je zapojena i Západočeská univerzita v Plzni, sdružuje vybrané evropské univerzity a umožňuje sdílení zkušeností a spolupráci v oblasti otevřeného online vzdělávání.  Záznamy webinářů a další videa týkající se distančního vzdělávání jsou dostupné na youtube kanálu EADTU.
  • Cisco WebEx – záznamy webinářů a videokonferencí zejména z oblasti managementu, marketingu a profesního rozvoje.
 

Chtěli byste i vy sami realizovat webinář nebo online kurz? Rádi vám s realizací pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@ucv.zcu.cz.

 
Obrázek: Webinar Nick Youngson http://nyphotographic.com/ CC BY-SA 3.0