Webináře 27. 11. – 3. 12. 2017

Webináře 27. 11. – 3. 12. 2017

 • RVP: Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Mgr. et Bc. Julius Bittmann se podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Cíle setkání:
 • Analýza chování, které je pedagogickým personálem vnímáno jako problémové
 • Mapování a identifikace motivace žáka k nestandardním projevům
 • Vliv diagnózy (PAS, ADHD, porucha chování) na problémové chování
 • Algoritmy řešení – prevence, krizový plán, odměnový systém, práce s rodinou, spolupráce se školským poradenským zařízením
Program:
 • Popis nejčastějších projevů problémového chování
 • Identifikace příčin
 • Osobnost žáka s diagnózou
 • Možnosti prevence
 • Popis odměnových systémů
 • Návrhy úpravy vyučovací hodiny
 • Popis krizového plánu
 • Nástin spolupráce s poradenským zařízením
 • Nástin spolupráce s rodinou
Setkání je určeno učitelům prvního i druhého stupně základních škol a učitelům všech typů středních škol, kteří se ve výuce setkávají s projevy problémového, či jinak nestandardního chování, asistentům pedagoga a rodičům dětí s problémovým chováním.
čtvrtek 30. 11. 2017, 20:00 – odkaz na připojení (je nutné se na portálu zdarma registrovat) lektoři: Mgr. et Bc. Julius Bittmann Záznamy z již proběhlých webinářů naleznete zde na webu Rámcového vzdělávacího programu.  
 • Empower: Why universities invest in MOOCs – the importance of the social dimension

  The MOOC hype in the media might be over, but investments in and the uptake of MOOCs are increasing significantly worldwide. There is no doubt that European HEIs joined the MOOC movement later, but contrary to the developments in the US, European HEIs are now engaging more with MOOC development and production. Various studies demonstrate that a large percentage (at least 40%) of European Higher Education Institutions (HEIs) seems to have developed a MOOC or is planning to develop a MOOC. The question being considered in this webinar is why HEIs are investing in MOOCs, the role of political environments and educational values in different regions and if this support the use of MOOCs for social inclusion. More information here. pátek 1. 12. 2017, 15:3016:30 odkaz pro registraci referující: Dr. Nathaniel Ostashewski (Athabasca University), Timothy Read (UNED), Darco Jansen (EADTU) moderátor: Alastair​ ​Creelman (Linnaeus University)
Empower je projekt EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities) sdružující vybrané evropské univerzity, který umožňuje sdílení zkušeností a spolupráci v oblasti otevřeného online vzdělávání. Do projektu je zapojena i Západočeská univerzita v Plzni. Na youtube kanálu EADTU naleznete kromě záznamů z již proběhlých webinářů i další videa týkající se distančního vzdělávání.  

Chtěli byste i vy sami realizovat webinář nebo online kurz? Rádi vám s realizací pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@ucv.zcu.cz.