Existuje celá řada možností distančního testování a zkoušení studentů. Zamezit stoprocentně podvádění studentů není možné – to ani v prezenční výuce. Jsou ale známé způsoby, jak podvádění minimalizovat.

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání spolupracovalo s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přípravě následujících doporučení:

On-line zkoušku je možné realizovat formou videokonference s využitím Google Meet, Microsoft Teams, ZOOM a dalších platforem.

Pro testování studentů můžete vytvořit testy v LMS Moodle, který nabízí obrovské množství typů testových úloh a velmi pestré možnosti nastavení testu dle Vašich potřeb.

Pro jednodušší rychlé testování je možné využít i Google Classroom, kde se testy tvoří pomocí Google formulářů.

Autotesty a testy v distančním vzdělávání

Zpětná vazba v distančním vzdělávání

V případě potřeby využijte asistence techniků CŽV nebo AV studia ZČU.

TECHNICKÝ SUPPORT

Chejlava

Mgr. Viktor Chejlava

Technická podpora

vchejlav@rek.zcu.cz

+420 377 631 909

+420 737 515 659

Nový

Ing. Vladimír Nový

AV studio ZČU

novyvl@civ.zcu.cz

+420 726 911 960

+420 377 631 960

Topinka

Mgr. Jan Topinka

Technická podpora

topinka@rek.zcu.cz

+420 605 804 421

+420 377 631 908