Kahoot! je multiplatformní systém na získávání reakcí žáků a propojující formální výuku se světem online. Aplikace nabízí tři typy „kahootů“- Quiz (klasický test), Jumble (seřazování) a Survey (dotazník). Aplikaci můžete používat na jakémkoliv zařízení připojeném k Internetu. Žákům tedy stačí chytrý mobilní telefon, tablet nebo počítač.

 

 

Pro tvorbu kvízů je potřeba se v prostředí Kahoot! zaregistrovat. Registraci uživatele je možné provést zdarma a spočívá ve vytvoření účtu typu učitel nebo student, vytvoření uživatelského jména, hesla a zadání vlastního emailu. Registrace pro samotné řešení kvízu nutná není.

Samotná tvorba testů a kvízů je jednoduchá. Při tvorbě otázek a odpovědí je uživatel omezen jistými limity (počet znaků pro otázku a odpověď, max. 4 odpovědi), které ale jsou pro tvorbu běžných kvízů plně dostačující. K otázkám je možné přidat obrázek nebo vložit video ze serveru YouTube.

Vytvořený kvíz můžete dát k dispozici všem, stačí jej označit za veřejný (Public Kahoot). Pak si jej mohou ostatní uživatelé v prostředí Kahoot! vyhledat. Kvízy je také možné sdílet přes sociální sítě (Twitter, Facebook, Pinterest), vložit do vzdělávacích platforem (MS Teams, Google Classroom) nebo jednoduše poskytnout webový odkaz na kvíz emailem.

Jak funguje Kahoot?

  1. Přednášející vytvoří na Kahoot on-line kvíz.
  2. Učitel zveřejní žákům číselný pin.
  3. Studenti se připojí přes počítač nebo libovolné mobilní zařízení pomocí daného pinu ke kvízu.
  4. Na odpověď je časový limit (nastavuje ho učitel při tvorbě testu) a žáci odpovídají. Odpovědi jsou označeny pomocí barev a geometrických tvarů.
  5. Rozhoduje správnost a rychlost. Po uplynutí limitu se na projektoru zobrazí správná odpověď a zařízení žáků se výrazně obarví zelenou nebo červenou barvou.
  6. Dalším krokem je zobrazení průběžného pořadí. A tak probíhá každá další otázka.
  7. Kahoot! umožňuje náhodné pořadí otázek, zobrazení správných odpovědí, časovač nebo povolený počet pokusů (1-5, nekonečno).
  8. Student (i učitel) získává okamžitou zpětnou vazbu o procentuální úspěšnosti a prostupu kvízem. Také uvidí své pořadí v rámci celé skupiny hráčů.

Ukázkové aktivity: