Zobrazení událostí na časové ose je přímá cesta, jak si časové údaje snáze představit a rychleji zapamatovat. Časové osy podporují eLearning, pomohou při školní výuce i v domácí přípravě. Systém Timixi dává více možností, jak s časovou osou pracovat: pochopit vztahy mezi událostmi, připojit ke známým faktům nové zajímavosti i jak se s časovými osami bavit.

Časovou osu může pedagog použít pro zdůraznění události při výkladu, tvořit společně se studenty ve třídě nebo je nechat zpracovávat témata samostatně. V nabídce webu jsou stovky vzorových časových os, pro moderní vzdělávání má podstatný význam zejména vlastní tvorba nové časové osy.

Z údajů časové osy vychází automaticky generovaný znalostní kvíz. Ten lze používat ve školní výuce v on-line formě nebo i v písemné podobě mimo počítačovou učebnu. Kvíz také umožňuje žákovi získat základní zpětnou vazbu při domácím studiu.

Pro vybraná témata může učitel zařadit i herní prvky – z událostí na časové ose si žáci vytvoří kartičky pro stolní hry.

Efektivita webové aplikace Timixi roste při použití pro vzdálenou výuku – učitel žákům snadno zadává téma ke zpracování na časové ose, v aplikaci sleduje i výsledek práce.

Ukázkové aktivity: