Základem distančního vzdělávání jsou kvalitně zpracované studijní materiály. Ideální je vytvářet materiály a předávat je studentům v nějakém komplexním systému specializovaném na řízení výuky (např. Moodle, Google Classroom). V rámci těchto systémů je možné vytvářet nové nebo nahrávat či sdílet existující pestré studijní materiály a z nich tvořit tzv. on-line kurz.

Porozumění a zapamatování učiva ze strany studentů a v neposlední řadě i motivaci studentů vracet se ke studijním materiálům pomáhá multimediální zpracování, kdy využíváme texty, obrázky, grafy, videomateriály, prezentace s audiokomentářem, animace, odkazy na primární zdroje, on-line mapy, otevřená data, různé webové aplikace apod. Zařazujeme také interaktivní prvky, jako jsou ankety, diskusní fóra, kvízy, autotesty, interaktivní slovníky (studenti sami tvoří slovníková hesla a navzájem si je komentují apod.).

Na celouniverzitní úrovni ZČU provozuje následující platformy, které jsou vhodné pro tvorbu multimediálních interaktivních materiálů určených pro řízenou distanční výuku:

LMS Moodle

Google classroom

Na Fakultě pedagogické je v testovacím režimu používán systém Mahara pro digitální portfolio, který je specifický tím, že studenti mají v tomto systému nástroje pro vlastní tvorbu multimediálních materiálů a jejich úkoly mohou mít atraktivní výslednou podobu.

Studijní materiály je možné vytvářet a sdílet se studenty i v jiných systémech dostupných na ZČU, např. Courseware či Alfresco (úložiště materiálů). Nejsou to však typické nástroje řízené distanční výuky. Neobsahují narozdíl od learning management systémů podrobné statistiky o aktivitách studentů v systému a specifické řídící nástroje usnadňující distanční komunikaci.

Důležité otázky před zahájením práce na přípravě distanční výuky.

Struktura kurzu a jedné lekce.

Tipy pro úspěšné distanční vzdělávání.

V případě potřeby využijte asistence techniků CŽV nebo AV studia ZČU.

TECHNICKÝ SUPPORT

Chejlava

Mgr. Viktor Chejlava

Technická podpora

vchejlav@rek.zcu.cz

+420 377 631 909

+420 737 515 659

Nový

Ing. Vladimír Nový

AV studio ZČU

novyvl@civ.zcu.cz

+420 726 911 960

+420 377 631 960

Topinka

Mgr. Jan Topinka

Technická podpora

topinka@rek.zcu.cz

+420 605 804 421

+420 377 631 908