Zimní soustředění VŠ pedagogiky

Zimní soustředění VŠ pedagogiky

Ve dnech 7. a 8. února 2023 uspořádalo Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců akci s názvem “Zimní soustředění VŠ pedagogiky”.  Po oba dny měli akademičtí pracovníci Západočeské univerzity v Plzni možnost účastnit se workshopů pod vedením Mgr. Petra Sucháčka z Centra rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě v Brně, který se zaměřuje na pedagogickou komunikaci a práci se skupinovou dynamikou.

První den byl věnován problematice nastavování pravidel a vztahů se studujícími. Účastníci se seznámili s několika teoretickými modely, vyzkoušeli si praktická cvičení a prostřednictvím sdílení dobré i špatné praxe diskutovali o tom, co, kdy a jak (ne)dělat, aby bylo možné vytvořit studijní prostředí, které podporuje vznik dobrých vztahů a ve kterém se učení daří.

Druhý den byl zaměřen na pedagogickou komunikaci, a to především na využití otázek ve výuce. Během workshopu se účastníci seznámili s typologií učitelských otázek, vyzkoušeli si, jakého efektu lze dosáhnout prostřednictvím vhodně formulované otázky i jak pracovat s odpovědí na položenou otázku tak, aby vyučující dospěl k co nejlepšímu výsledku v rámci procesu učení (se).

Zimního soustředění se zúčastnili vyučující technických i humanitně zaměřených oborů, díky čemuž během diskusí a skupinových aktivit docházelo k zajímavému prolínaní různých přístupů k výuce či tematizaci problémů, které jsou vyučujícím z různých fakult naopak společné bez ohledu na jejich specializaci.

Pro zájemce o vysokoškolskou pedagogiku připravuje Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců každý měsíc pestrou nabídku kurzů. Aktuální nabídku naleznete na našich webových stránkách.