Pedagogický výzkum digitálních technologií ve vzdělávání a digitální technologie v pedagogickém výzkumu

Nenechte si ujít poslední přednášku z cyklu seminářů metodologie pedagogického výzkumu, která se uskuteční 2. 6. 2017.

Začátek

02/06/2017 - 10:00

Konec

02/06/2017 - 12:00

Adresa

Fakulta pedagogická ZČU, Klatovská 51 Plzeň, místnost KL 302   Zobrazit mapu
Cyklus seminářů metodologie pedagogického výzkumu vol.3  Cyklus seminářů metodologie pedagogického výzkumu bude zakončen přednáškou doc. Mgr. Jiřího Zounka, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU. Jeho vystoupení proběhne v pátek 2. června 2017 od 10 do 12 hodin na Klatovské 51 v budově Pedagogické fakulty ZČU.  Seminář je pořádán pro akademické pracovníky a studenty se zájmem o rozšíření znalostí v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. vol. 1  – Smíšený výzkum (Mixed Method Research) a jeho možné aplikace pro výzkum v oblasti vzdělávání  vol. 2 – Metodika 3A: obsahově zaměřené zkoumání výuky a kvality učebního prostředí   vol. 3 – Pedagogický výzkum digitálních technologií ve vzdělávání a digitální technologie v pedagogickém výzkumu   Anotace přednášky: Problematika digitálních technologií a jejich využití ve vzdělávání představuje významné téma nejenom pro samotné vzdělávání a školský terén, ale také pro pedagogický výzkum. O digitálních technologiích ve vzdělávání se v ČR diskutuje již poměrně dlouhou dobu. V posledních dekádách jsme byli svědky celé řady aktivit, které směřovaly k podpoře implementace digitálních technologií do života škol (různých stupňů), ale i do práce učitelů. Přesto se nacházíme v poněkud paradoxní situaci, protože výzkum využití či dopadů digitálních technologií na učení či život škol dosud nenašel u nás větší ohlas. Samotné technologie ale nabízejí celou řadu možností, jak pomoci zkoumat a tím lépe poznat život a učení v digitálním věku. Autor se ve svém vystoupení zaměří na dvě témata. V první části se bude věnovat výzkumu využití digitálních technologií ve vzdělávání. Ukáže, že pedagogický výzkum se nemůže orientovat pouze na didaktické využití digitálních technologií v rukou učitele, ale musí věnovat pozornost širšímu kontextu využití technologií v životě učitele (studentů učitelství) i studentů. Prakticky bílým místem pedagogického výzkumu je virtuální prostor, tedy prostředí, kde tráví mnozí studenti, ale i učitelé velkou část dne a kde si mohou mimo jiné osvojovat některé důležité dovednosti pro život v 21. století. V rámci první části představí autor rovněž různé možnosti, jak zkoumat využití digitálních technologií ve formálním i v neformálním učení, v offline i online prostředí. Ve druhé části vystoupení se zaměří na využití digitálních technologií v pedagogickém výzkumu. Ukáže zdroje empirických dat, ale ukáže i některé méně tradiční výzkumné metody, které využívají právě možnosti digitálních technologií. V rámci vystoupení se bude autor rovněž věnovat jedné velmi důležité otázce současného pedagogického výzkumu, kterou je etika výzkumu. S implementací digitálních technologií se totiž objevují zcela nové výzvy v této oblasti.

KONTAKT PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Ústav celoživotního vzdělávání Západočeská univerzita v Plzni

   

Více informací

Telefon

+420 604 115 360

Email

lrohlik@ucv.zcu.cz