„Být on-line je pro studenty přirozené,“ říká lektor Milan Khas

„Být on-line je pro studenty přirozené,“ říká lektor Milan Khas

Miloslav Khas je učitel a ICT metodik na základní škole ve Staňkově. Několik let se intenzivně věnuje integraci informačních technologií do vzdělávání, především pak jejich smysluplnému využití napříč předměty. Na oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni vede kurzy zaměřené právě na využívání těchto technologií ve výuce (YouTube, Canva, iMovie, Google dokumenty atd.). V úterý 18. února proběhl zatím jeho poslední kurz On-line aplikace do výuky. Jaké aplikace ve škole používá nejraději a jaké další kurzy pro Západočeskou univerzitu v Plzni připravuje, se dozvíte v krátkém rozhovoru.

Proč je dobré ve výuce používat on-line aplikace?

Za téměř nejdůležitější považuji v procesu výuky zpětnou vazbu. A myslím tím okamžitou a rychlou zpětnou vazbu. Pro mě, jako učitele, je důležité, abych měl neustále přehled o tom, zda žáci rozumí tomu, co se jim snažím předat. Stejně tak je i důležité, aby si v ideálním případě odnesli z hodiny i něco nového. Hodina informatiky má na většině škol dotaci jednu hodinu týdně, což je velmi málo na to, abych nějakou hodinu promarnil. Pokud s dětmi napíši klasickou desetiminutovku, kterou bych opravil až po vyučování, může se stát, že s nimi budu dělat to, co už dávno ví, nebo naopak navazovat na něco, čemu nerozumí. Obojí je špatně. Technologie mi pomáhají během chvilky získat aktuální úroveň znalostí. A jako bonus se veškeré výsledky automaticky ukládají v elektronické podobě a mohu se k nim kdykoli vrátit a sledovat tak u každého žáka jeho posun.

Jaké aplikace používáš nejraději a proč?

Mezi mé nejoblíbenější patří už delší dobu aplikace Kahoot!. Příliš vlastně nechápu, že se žákům ještě neokoukala a stále si tuto „hru“ žádají. Vlastně si tím říkají o písemku. Ale asi tím, že to berou jako hru, to tak nevnímají. Díky tipu Jitky Rambouskové (učitelka ZŠ Nýřany) na sdílenou tabulku a následný import otázek, které tvoří sami žáci, dostává tato aplikace další rozměr a plní tak původní záměr autorů, že si jednotlivé testy budou tvořit sami žáci. Aby takový test dokázali vytvořit, musí látce stoprocentně rozumět a je tak možné ověřovat znalosti hned dvojím způsobem. Mezi další oblíbené patří například Quizizz, Mentimeter, Socrative, ale také např. Classromscreen. Je jich ale mnohem více. Průběžně je zveřejňuji na svém blogu, kde je možné najít seznam včetně krátkého popisu o způsobu využití.

Jak jsou na tom čeští kolegové s používáním on-line nástrojů ve škole?

Jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Není to ale dáno jen tím, zda oni sami chtějí technologie používat, nebo ne. Je to také tím, zda je vůbec využívat mohou. Na spoustě škol jsou mobilní zařízení zakazována, přitom zapojení BYOD (Bring Your Own Device) do výuky je ideálním způsobem jak obejít nutnost počítačové učebny, která je většinou jedna na celé škole a je většinu času obsazena. Navíc už si je třeba konečně uvědomit, že mobilní telefon je pro žáky běžná součást jejich života. Podle mě je tedy správná cesta nezakazovat, ale učit žáky jeho možnosti využít naplno, třeba právě i ke vzdělávání.

Od listopadu 2019 také vedeš DIGI centrum Elixíru v Plzni. Pro koho je DIGI centrum určené?

DIGI centrum je aktivita Elixíru do škol, za podpory ZČU v Plzni a KAP (krajský akční plán rozvoje vzdělávání). Setkání probíhají jednou měsíčně odpoledne a jsou určena všem aktivním učitelům, kteří se chtějí dozvědět, jak by mohli integrovat technologie do své výuky. Zaměřuji se především na učitele neinformatických předmětů, protože mám pocit, že podobných setkání pro informatiky je v současné době více než dost. Stačí si jen vybrat.

Jaké další kurzy připravuješ?

Pro pedagogy ZČU v Plzni momentálně připravuji kurz o aplikaci Google Classroom, kterou vnímám jako možnou alternativu k rozšířenému MOODLE. Google Classroom je možné využít pro vedení výuky i jako portfolio s pracemi žáků, navíc je napojen na mnoho aplikací pro zpětnou vazbu, o kterých jsem mluvil v úvodu.

Pro více informací o dalších připravovaných kurzech a akcích oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání sledujete webové a facebookové stránky oddělení.