Červen nabízí jedenáct prezenčních kurzů

Červen nabízí jedenáct prezenčních kurzů

Díky zmírnění pandemických opatření v oblasti vysokého školství vás můžeme pozvat na devět červnových prezenčních kurzů na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Kurzy budou probíhat většinou v maximálně 15členných skupinách a za dodržení odpovídajících hygienických opatření. Na jaké kurzy se můžete těšit?

Kurzy PEDADESK

Trénink ve virtuální třídě

12. 6. 2020, 10:00 – 13:00, místnost UL 601

Zajímá vás virtuální realita? Dala by se využívat výuce na vysokých školách? A chtěli byste si to vyzkoušet? Kurz vás seznámí s technologií virtuální reality a možnostmi jejího využití ve vysokoškolském prostředí.

Jak se mozek učí?

16. 6. 2020, 9:00 – 12:00, místnost UL 601

Zajímá vás, jak vyučovat tak, aby si studenti lépe a rychleji pamatovali? A jak je možné učit v souladu s principy fungování mozku? V kurzu Michala Dubce a Jitky Michnové si takovou výuku můžete vyzkoušet v praxi.

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2

16. 6. 2020, 13:00 – 16:00, místnost UL 601

Bavila vás první část Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím komunikace? Chcete si v praxi nacvičit poznatky získané v tomto kurzu? Navazující seminář Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2 přetvoří vaše teoretické znalosti do praktických dovedností.

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

17. 6. 2020, 09:00 – 16:00, místnost UL 601

Zajímá vás e-learning? Chcete umět vytvářet kurzy v LMS Moodle? Rádi byste si vyzkoušeli jejich přípravu s lektorem? Naučte se vytvářet kurzy v programu Moodle a posuňte tak své pedagogické schopnosti na novou úroveň.

Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ

19. 6. 2020, 9:00 – 11:00, místnost KL 305 (Budova Fakulty pedagogické, Klatovská 51)

V tomto kurzu se podíváme na silná a slabá místa využití mobilních a internetových aplikací pro podporu výuky na vysoké škole. Představíme vám výběr toho nejzajímavějšího, co je pro vysokoškolské využití k dispozici. Pomůžeme vám vyznat se v nepřeberném množství aplikací pro podporu výuky a nastíníme si možnosti využití mobilů, tabletů a projekce při prezentaci elektronického obsahu.

 

Kurzy pro zaměstnance

Typologie osobnosti

11. 6. 2020, 9:00-15:00, místnost UL 601

Znáte to. S určitým typem lidí to jde jednoduše, s jiným je to velmi komplikované. Naučte se, čeho si všímat v komunikaci s jinými. Naučte se řeč těla nejenom u sebe, ale i u ostatních. Kurz Markéty Tlapové Typologie osobnosti je pro všechny, kdo chtějí poznat sami sebe a lépe porozumět ostatním.

Google classroom

18. 6. 2020, 10:00-12:00, místnost UL 601

Google Classroom je nástroj služby Google Apps pro vzdělávání, který pedagogům slouží jako digitální portfolio, umožňuje rychle a efektivně publikovat zadání, poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, snadno komunikovat se studenty, hodnotit, sebehodnotit, komentovat…

Projektový management

23. 6. 2020, 12:00-15:00, UF 213 (Projektové centrum)

Prezenční kurz pro pracovníky Projektového centra. Dozvíte se o projektovém cyklu, logickém rámci projektů, analýze rizik a harmonogramu projektu.

Správný průběh výběrového řízení

23. 6. 2020, 12:30-14:30, místnost UV 115b

Seminář pořádá Odbor lidských zdrojů a je určen vedoucím zaměstnancům. Cílem semináře  je prohloubit znalosti nejen vedoucích zaměstnanců o náležitostech výběrového řízení (náboru) zaměstnanců. Součástí bude též diskuze a sdílení zkušeností s účastníky, jakož i představení praktických příkladů či představení modelové situace (vedení pohovoru).

MS Excel pro pokročilé

26. 6. 2020, 8:30-11:30,UL 602

Prezenční setkání pro pokročilé uživatele MS Excel. Co si vyzkoušíte? Podmíněné formátování, kontingenční tabulky, vzorce a funkce (vytváření a kombinování více funkcí dohromady) nebo použití statistických nástrojů (makra).

Time management

30. 6. 2020, 09:00 – 15:00, místnost UL 601

Kurz Time management je zaměřen na zvýšení efektivity práce pomocí správného plánování, využívání času a delegování. Naučíte se správně nastavovat priority, stanovovat cíle a rozpoznávat podstatné. Získáte schopnost “vyzrát” nad nedostatkem času tím, že si dokážete sami určit svůj vlastní systém a časový plán, dokážete oddělit podstatné, co je nutné učinit ihned, od nepodstatného, co lze učinit později, ulevíte stresové zátěži, dokážete eliminovat faktory rozptýlení a vyrušování, zorganizujete si vlastní pracovní prostředí.